EGGS for Breakfast: Hvordan lykkes med bærekraftig energisamarbeid

25 mai, 2023, kl 08:00-10:00 | EGGS Design Trondheim

Velkommen til vårt frokostseminar, EGGS for Breakfast i samarbeid med CityxChange by Trondheim, Framtidens Trondheim - Hvordan lykkes med bærekraftig energisamarbeid.

Seminaret er rettet mot alle som ønsker å samarbeide på tvers av bransjer (privat og offentlig) for smartere bruk av energi i Trondheim. Enten du er interessert i byplanlegging, eiendom, teknologi, mobilitet eller energi. Vi vil diskutere hvordan Trondheim har fått en posisjon som avansert arena for å demonstrere bærekraftige energiløsninger gjennom blant annet som partner i EU Horizon prosjektet +CityxChange. Synergier mellom prosjekt og mulighetene for å realisere lokale energiløsninger skal adresseres som del av framtidens Trondheim.

Vi vil høre fra Tom Jensen fra CityxChange by Trondheim og Bjørn Molstad fra EGGS.

Vi starter med frokost kl. 8.00, etterfulgt av presentasjoner og diskusjon. Temaet er svært aktuelt og angår mange - så vi ser fram til gode innspill for hvordan vi skal komme videre med vårt "energisamarbeide" i Trondheim.

Program 

  • 08:00 – 08:30 Frokost og mingling
  • 08:30 – 09:30 Presentasjoner
  • 09:30 – 10:00 Spørsmål og diskusjon
CityxChange Trondheim

CityxChange sin visjon er å samskape grønnere energipositive byer slik at vi i fremtiden bruker energi smartere. Trondheim vil sammen med byens næringsliv og borgere skape en grønnere energipositiv by. For å gjøre dette mulig, er det nødvendig med ny infrastruktur som kan produsere og fordele grønn energi slik at den flyter i og mellom bygg og transportløsninger i et nabolag eller en by.

Du vil møte

Tom Jensen Round BW

Tom Jensen fra CityxChange by Trondheim:
Prosjektleder. Interaksjon med næringslivet basert på bærekraftig verdiskaping. Hovedansvar for næringslivsdeltakelse i +CityxChange-prosjektet.

 Registrer deg her for å delta